2009/06/12

240MB 高速 SSDs by PQI & Corsair

PQI & Corsair 都在這個月推出高速 2.5" SATA MLC SSD

Corsair CMFSSD-128GBG2D
容量 128GB 讀寫 220/200MBps
Corsair CMFSSD-128GBG2D

PQI S527 RAID 0 SSD
容量 128/256GB 讀寫 240/161MBps
PQI S527 SATA SSD

Corsair P128 本月上市 ~ 售價約台幣 16K
PQI S527 128/256GB 已上市 ~ 售價各約台幣 16/27K 左右

# PQI / Corsair

沒有留言:

張貼留言